SOĽ ZEME A SVETLO SVETA

pozvnka__na_zasvcen__5

Všetci dobre poznáme rozprávku Soľ nad zlato. Maruška vyjadrila svoju lásku k otcovi prirovnaním, že ho ľúbi ako soľ. Vedela totiž, že soľ je pre život veľmi potrebná.

My sme mali možnosť spoznať 9 rodín 1. českého kurzu Zväzu Schönstattských rodín ,,Svetlo sveta a soľ zeme“, ktorí na sviatok Cyrila a Metoda dňa 5.7.2011 v Rokole ukončili obdobie výchovy večným zasvätením a začlenili sa do veľkej svetovej rodiny schönstattských zväzových rodín. Aj manželia 1. českého kurzu po 13. ročnej príprave – formácii vyjadrili svoj životný ideál a lásku k Nebeskému Otcovi Ježišovými slovami byť soľou zeme a svetlom sveta.

Cesta k večnému zasväteniu nebola ľahká. Veľmi pekne a hlavne úprimne to manželské páry vyjadrili formou obetných darov počas svätej omše. Mali sme možnosť s nimi prežiť takmer 3 dni a cítili sme, že sa navzájom rešpektujú, dopĺňajú a vytvárajú nádherné spoločenstvo lásky.

Nuž milí českí priatelia, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach. Sme Bohu vďační, že sme mali možnosť vás nielen spoznať, ale byť účastní vašej svadby s Láskou Trojjediného Boha.

p7042501-1024x768

Slavka a Peter Liščinský