FESTIVAL HNUTÍ V NITRIANSKEJ DIECÉZE NA TURÍCE 2015

Termín: 23.5.2015

Na tomto festivale hnutí zastúpených v Nitrianskej diecéze, poriadanom v športovej hale na Klokočine v Nitre, každé hnutie urobilo krátku prezentáciu svojej činnosti a spirituality.
V rámci podujatia bolo prezentované aj Schönstattské hnutie Jozefom a Irenou Bendelovými.
Každé hnutie malo svoj propagačný stôl, kde mohli jeho reprezentanti počas prestávok v programe odpovedať na otázky veriacich, alebo v prípade záujmu podať viac informácií. Taktiež si veriaci  mohli zakúpiť literatúru, alebo duchovné predmety reprezentujúce konkrétne hnutie.
V rámci Schönstattského hnutia sa veriacim diecézy predstavila iniciatíva Putovných svätyniek, novéna – deviatnik k Trikrát obdivuhodnej Panne Márii Kráľovnej Schönstattu a kniha Posolstvo a Poslanie Schönstattu.

Bola to veľmi vydarená akcia iniciovaná generálnym vikárom Nitrianskej diecézy Mons. Petrom Brodekom.

Každý rok sa koná stretnutie zástupcov hnutí zastúpených v Nitrianskej diecéze, na ktorom referujú o svojich aktivitách a činnosti v predošlom roku.

Jozef a Irena Bendel
kontakt v prípade záujmu o ďalšie informácie:
Svätoplukovo 362
951 16 Svätoplukovo

mobil: 0903 718 473

e-mail: jozef.bendel@stonline.sk