CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE AKTÍVNYCH OSÔB SCHÖNSTATTSKÉHO HNUTIA

Miesto: Kamenica pri Lipanoch

Termín: 15.10.2016

Na našich stretnutiach sa cítime vždy ako vo veľkej rodine. Vzájomne sa informujeme o našich aktivitách – činnosti za uplynulý rok. Zdieľali sme svoje zážitky a skúsenosti získané počas modlitbovej iniciatívy – deviatnik k Trikrát Obdivuhodnej Panne Márii, Kráľovnej Schönstattu (každý deň od 18.7.2016 do 18.10.2016), ktorá vzišla zo stretnutia rodín v Zázrivej s úmyslom: ,,V silnej dôvere prosíme Trikrát Obdivuhodnú Pannu Máriu o znamenie pre smerovanie rozvoja Schönstattského hnutia na Slovensku.“

Spoločne sme uvažovali a plánovali aktivity v rámci Schönstattského hnutia na Slovensku pre rok 2017.

Zhodli sme sa na tom, že v súčasnej duchovnej kríze v spoločnosti je to náročné, lebo ľudia sú viac orientovaní médiami a prostredím k materiálnemu štýlu života a duchovná stránka je zatlačená do úzadia. Taktiež sa propaguje spôsob života zameraný na užívanie, kult tela a sloboda vo všetkých oblastiach a teda aj v protiklade s Božími prikázaniami.

Zvolili sme motto pre Schönstattské hnutie na Slovensku pre rok 2017:

,,Nebojte sa, ja som stále s vami!“

Jozef Bendel