DUCHOVNÝ WELLNES

V dňoch 20.7. – 23.7.2017 sme sa v Zázrivej zúčastnili stretnutia rodín Schönstattského hnutia.

Na tomto stretnutí boli prítomné rodiny spolu s deťmi a mládežou, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi  Schönstattského hnutia na Slovensku. Prednášajúci manželia Jitka a Tonda Crhovi z Inšitútu Schönstattských rodín nám predstavili ,,Päť hviezd Schönstattskej pedagogiky“ a pomáhali objaviť ,,Osobný a manželský ideál“.

Prežili sme spoločenstvo plné vzájomnej lásky, jednoty, spolupatričnosti a úcty. Okrem duchovných impulzov Jitky a Tondy sme sa zúčastňovali aj na svätej omši. Posvätný ruženec sme sa modlili v zrúcaninách z časti obnoveného historického kostola.

Modlitby prebiehali v atmosfére plnej Ducha Svätého. Bolo to radostné a povzbudzujúce nielen pre nás dospelých, ale aj pre deti, ktoré si mohli spolu s nami zaspievať aj detské chválove  pesničky.

Spoločná opekačka bola tento rok naplánovaná trocha atypycky, hneď v prvý deň stretnutia.

Osobitne silné momenty zazneli v skupinkách, ktoré sa po prednáškach vytvorili. Každý mohol zdieľať  svoje osobné prežívanie viery a života. Nielen tie pekné a povzbudzujúce, ale aj tie ťažšie – bolestné. Nechýbali pri tom ani slzy, ktoré mali uzdravujúcu moc.

Je dobré, že na stretnutí  boli aj mladí, ktorí sú zárukou toho, že Schönstattské hnutie na Slovensku sa bude vyvíjať a rásť.

Čas prežitý na stretnutí rodín v prekrásnom prostredí Oravy v Zázrivej bol pre nás takým ,,duchovným wellnesom“, ktorý nás povzbudil vo viere.

Týmto sa chceme, v mene všetkých zúčastnených, poďakovať Jitke a Tondovi Crhovým za ich srdečné zdieľanie svojich skúseností, vedomostí a nezištnej lásky, ktoré nám počas stretnutia ponúkali ako vzácne poklady v prítomnosti MTA a Trojjediného Boha.

P.S. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa modlili, aby toto stretnutie bolo pre nás požehnaným a milostivým časom ,,päť hviezdičkovým duchovným wellnesom“.

 

Manželia  Slavka a Peter Liščinský