Stretnutie rodín na Orave

V dňoch 9.8. – 12.8.2018 sa uskutočnilo stretnutie rodín a sympatizantov schönstattského hnutia v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou.

Deň sme začínali rannou modlitbou v kaplnke. O duchovné občerstvenie „Viera v Božiu prozreteľnosť a hľadanie Jeho vôle v našom živote“, „Svätosť všedného dňa (život s Bohom a Pannou Máriou každý deň)“ sa postarali manželia z Inštitútu Schönstattskych rodín v Čechách Marek a Martina Puroví.
Po duchovnom impulze nasledovala diskusia v skupinkách a vzájomné zdieľanie. Mládež prijala úlohu animátorov malých detí. Vytvorili mini spevácky zbor a doprevádzali ranné chvály a sv. omšu spevom a hrou na hudobných nástrojoch, za čo im patrí naša veľká vďaka.

Na rekreáciu sme využili prírodu Oravskej priehrady a spomínaného centra mládeže. Spoločný výlet – plavba loďou na Slanický ostrov ostatne nezabudnuteľným zážitkom týchto krásne prežitých dní, keď sme lepšie spoznávali jeden druhého a vytvárali kresťanské spoločenstvo lásky.
Poďakovanie patrí organizátorom stretnutia Ondrejovi a Katke Košarišťanovým, ktorí vložili veľa svojej energie a času do toho, aby sme sa my ostatní cítili príjemne.
Vivat stretnutie rodín v roku 2019.
Už teraz sa naň tešíme.