PUTOVNÉ SVÄTYŇKY – ZÁPADNÉ A STREDNÉ SLOVENSKO

História putovných svätyniek na západnom a strednom Slovensku

Putovné svätyňky priniesol ako prvý na Slovensko Ing. Jozef Bendel z Austrálie, kde žil aj so svojou rodinou 12 rokov. Tu prišiel do kontaktu aj so Schönstattským hnutím. Nakoľko sa mu iniciatíva putovných svätyniek veľmi páčila a nemal informácie o tom, že by už bola zavedená aj na Slovensku, požiadal Máriine sestry Schö nstattského hnutia o povolenie zobrať 3 putovné svätyňky so sebou pri svojom návrate do vlasti v roku 1994. Po usadení na Slovensku a vyriešení existenčných problémov svojej rodiny, v roku 1995 vytvoril 3 okruhy pre prinesené putovné svätyňky a s povolením miestneho pána farára boli vyslané na púť z rodiny do rodiny v jeho farnosti v Svätoplukove a v susednej obci Cabaj-Čápor pri Nitre. Keďže o putovné svätyňky bol medzi farníkmi veľký záujem a bolo treba získať pre nich ďalšie, kontaktoval Máriine sestry v Čechách s prosbou o podporu. Tieto zareagovali veľmi pozitívne a odvtedy sa začala veľmi dobrá vzájomná spolupráca. Pretože do tejto iniciatívy sa zapájalo stále viac a viac ľudí, bolo treba získať povolenie nielen od miestnych kňazov patričných farností, ale aj oficiálne povolenie príslušných biskupov pre diecézy, v ktorých už boli putovné svätyňky rozšírené. Nebolo to jednoduché a po dvoch rokoch sme získali súhlas pre vtedajšiu Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu, Nitriansku diecézu, Spišskú diecézu, Rožňavskú diecézu a s obmedzením aj pre Banskobystrickú diecézu a Imprimatúr pre sprievodnú knihu pre putovné svätyňky ako aj s tým súvisiace modlitby. Dodnes máme vyslaných 24 putovných svätyniek v 8 obciach, v 7 farnostiach, v 4 diecézach na Slovensku a zapojených je približne 500 členov.
Do okruhu putovnej svätyňky patrí najmenej 6 a najviac 12 rodín. Cieľom tejto iniciatívy je, aby sa rodina duchovne spojila v spoločnej modlitbe počas jedného týždňa. Nie sú predpísané žiadne modlitby. Doporučuje sa však aspoň jeden desiatok ruženca. Panna Mária putuje z rodiny do rodiny vo farnosti v 3 mesačných intervaloch. Rodina sa zaväzuje prijať Pannu Máriu do svojho domova min. na 1 rok čo sú približne 3 návštevy. Panna Maria takto šíri v rodinách atmosféru lásky a učí láske k Bohu a medzi seboučlenmi rodiny. Je dokumentovaných veľa skúseností, obrátení a aj telesných či duchovných uzdravení na príhovor  Trikrátodivuhodnej Matky a Kráľovnej Schönstattu. Panna Maria nám pomáha nadväzovať a vytvárať si vzťah k ľuďom, k práci, k radosti i bolesti, k svetu, a tým vytvoriť si hlboký vzťah k Bohu. Takto schönsttatská spiritualita odpovedá na potreby zdezorientovaného a osamelého človeka dnešnej doby. Zakladateľ veril, že každý človek má v Božích očiach nesmiernu cenu a podľa svojej originality tiež špecifické osobné poslanie. K splneniu tohto poslania členovia Schönsttatského hnutia čerpajú potrebné milosti z schönsttatských kaplniek – svätýň, kde je možné zažiť zvláštne obdarovanie Pannou Máriou tromi milosťami: darom domova, vnútornej premeny a apoštolskej plodnosti.
Medzi aktivity putovných svätyniek patria:

–  stretnutia členov okruhov putovných svätyniek
Zavítali k nám už Máriine sestry z Prahy a z Rokole a páter Grill – kňaz Schönstattského hnutia z Inštitútu Schö nstattských pátrov priamo zo Schö nstattu
Pri týchto stretnutiach môžu členovia okruhov putovných svätyniek načerpať dôležité informácie o Schö nstattskom hnutí a jeho spiritualite a tiež aj duchovne podrásť.
organizácia pútí
2x sme organizovali púť do pútnickeho miesta v Rokole v Čechách, kde je postavená kópia Schö nstattskej kaplnky od r. 1997 a provinčný dom Máriinych sestier. Je to 143. schönstattská kaplnka na svete. Vždy sme tu boli veľmi milo privítaní, načerpali sme veľa duchovných síl a dostali veľa milostí od Panny Márie do ďalšieho života. Účastníci púti si mohli tiež zobrať liečivej vody z miestneho prameňa. Rokole je staré pútnické miesto v severných Čechách.

Ktokoľvek by mal záujem sa zapojiť a stať sa členom okruhu putovnej svätyňky, môže kontaktovať zodpovedné osoby Schönstattského hnutia na Slovensku uvedené v kontaktoch.

                                                                                      Ing. Jozef  Bendel

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA