JOÃO LUIZ POZZOBON

João Luiz Pozzobon, muž apoštolátu, modlitby a pokoja

cr-12-fotos-300x200

 

João Luiz Pozzobon sa narodil 12. decembra 1904 v Ribeirao, v južnej Brazílii. Po troch rokoch základnej školy a 10 mesiacoch malého seminára sa vyučil  za obchodníka. Dva mesiace strávil v armáde, ale  z dôvodu  krátkozrakosti bol z nej prepustený. V roku 1927 sa Pozzobon oženil za  Teres Turcattovú. Usadili sa v Restinga Seca a mali spolu dve deti. Kvôli choroby manželky Teres sa presťahovali do SantaMaria, kde jeho žena krátko  na to zomiera. Pozzobon sa druhykrát oženil s  Viktoriou Mariou Filipetovou s ktorou mali  ďalších pät detí. Kúpil jednoduchý drevený dom a zariadil si malý obchod so zmiešaným tovarom.

V rokoch 1947 – 48   s láskou pomáhal pri stavbe exercičného domu pri  svätyňke  v Sante Maria. V tom čase  sa zoznámil so Schönstattským hnutím a vstúpil do prvej  formujúcej se schönstattkej mužskej  skupinky.

Zo  schönstattskej rodiny v Santa Maria vzišla myšlienka, že k tomu, aby Panna Maria mohla naplnit svoje poslanie, musí navštevovať rodiny. Preto boli vyhotovené 3 putovné obrazy, které  boli požehnané pri slavnostnom otvorení prípravy  na vyhlásenie dogmy o nanebovzatí Panny Márie. Potom vyrazily tri  skupiny detí vždy s obrazom a s jedným dospelým k rodinám. Jednu skupinku doprevádzal Pozzobon. V rodine  se pomodlili ruženec za potreby rodiny. Obraz zostal v tejto rodine do nasledujúceho večera, kde  s obrazom putovalyido dalšej rodiny. Tieto tri skupinky putovali s obrazom až do konca októbra, kedy  byla  vyhlásená dogma o nanebovzatí  Panny Marie. Týmto sa mala táto iniciatíva ukončiť.

Pozzobon však zažil  počast týchto  dvoch mesiacoch pôsobenie  Matky Božej cez putovný obraz v rodinách: od jednoduchého, obyčajného vypočutia prosieb, obrátení až po vyriešenie bezvýchodískových situácií, v ktorých sa ukazovala akákoľvek pomoc nemožná . Toto sa Pozzobona dotklo. Bylo to pre neho podnetom, aby sa Panne Márii dal k dispozícii pre tento apoštolát. Ponúkol Panne Márii denne dve hodiny pre apoštolát s putujúcim obrazom. V roku 1957 odovzdáva obchod svojim synom a môže preto viac  času venovať  apoštolátu.

1. mája 1954 zakládá “Vilu Nobre da Caridade” (Sídlisko šľachetnej lásky k bližnemu, na znamenia náklonnosti Panny Marie k chudobným a núdznym. V tom istom roku  začína návštevovať  s putovním obrazom  školy,  nemocnice   väznice. Na vianoce  1958 dostáva Pozzobon ako dar za svoj apoštolát napodobeninu putovného obrazu.

1. februára  1959 daruje tento obraz rodinám, aby 30 rodín mohla Panna Mária navštíviť nie iba raz za rok, ale mesačne. Týmto začíná takzvaná  “organizácia rodín.”

30. prosince 1972 prijíma João Pozzobon diakonskú vysviacku.  Teraz môže prinášať  sv. prijímanie starým a chorým ľuďom. Jeho apoštolát s putujúcou Matkou bol tým ešte viac posilnený. Týmto môže  s Pannou Máriou prinášať do rodin aj  Krista, a Maria sa tak stáva ešte “viac” nositeľkou Krista.

27. júna 1985 ho na jeho ceste do kapličky zrazilo nákladné auto a na následky nehody  zomrel. Po smrti Pozzobona sa  jeho apoštolát s putujúcim obrazom rychlo rozšíril. Panna Maria dnes putuje v Putovnej svätyňke po celom svete. Aj na Slovensku sú rodiny, ktoré pravidelne prijímajú putovné svätyňky v svojich domovoch.

“Stále ešte trochu viac” bola zásada João Luiza Pozzobona. “Ešte trochu” – myslel tým ísť krok za krokom, pokračovať k cieľu  životnej cesty.