SPIRITUALITA

 • snaží sa nachádzať  konkrétne spôsoby každodenného života z viery
 • usiluje sa pružne  reagovať na výzvy dnešnej modernej  spoločnosti
 • umožňuje nachádzať Boha a žiť s ním uprostred dnešného sveta
 • posilňuje a prehlbuje  krstnú “zmluvu lásky” s Bohom
 • rozvíja hluboký osobný vzťah k Panne Márii, ktorá nás vede k Bohu, ľuďom a vychovává nás v pevné, slobodné, kresťanské osobnosti
 • pomáhá k vytváraniu zdravých vzťahov  s Bohom a  s ľuďmi
 • snaží sa prepojiť duchovný a každodenný všedný život
 • usiluje o harmonické prepojenie všetkých oblastí života
 • podporuje rozvoj  v celistvú, harmonickú osobnosť
 • snaží sa cez jednotlivcov  a spoločenstvá  nachádzať  vlastné jedinečné životné poslanie  a spôsob života vo vzťahu k Bohu, blízkym ľuďom a spoločnosti uprostred dnešného sveta
 • je univerzálna pre každý zpôsob života, či sa jedná o život laikov alebo zasvätených osôb, jednotlivcov, rodín  alebo  väčších  spoločenstiev
 • odpovedá na modernú potrebu slobody, flexibility tiež na potrebu  prijatia, istoty a stability: objaviť  miesto domova, kde môže  zapustit hlboké  korene