KRÍŽOVÁ CESTA RODÍN

18.marec 2012 – nedeľa, deň Pána. Deň odpočinku, nie však pasivity. Je to korunovanie týždňa, ktoré dáva našim prevažne svetským a materiálnym činnostiam priestor pre ducha. Je to oáza v čase, ku ktorej putujeme plných šesť dní, aby sme si v nej odpočinuli, osviežili sa a načerpali silu na ďalší pochod.

Život, ako každá dlhá cesta vyžaduje si pomalý a pravidelný rytmus. V pondelok sa ľahšie ide do práce, keď nedeľa patrila Bohu a našim blížnym.

Srdečná vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí prostredníctvom pobožnosti krížovej cesty na Kalvárii v Prešove ponúkli Bohu svoj čas a srdce.

krizova-cesta1

krizova-cesta2krizova-cesta3

krizova-cesta4krizova-cesta5

krizova-cesta6krizova-cesta7

SÚ TAKÉ DNI

pater-grill

Sú také dni, v ktorých náš Ježiš pozýva oddýchnúť si na ,,pusté miesto“. Pochopiť Božie plány. Spojiť duchovný život s progresom sveta. V dňoch od 7. do 9. októbra 2011 sa v Dome sestier Sv. Kríža – Potoky Lúčka zišli vedúce a aktívne osoby zapojené do Schönstattského hnutia na Slovensku a kňaz Schönstattského hnutia: Dr. Chrysostumus Grill.

Cieľom stretnutia bolo pochopiť Božie plány pre budovanie Schönstattu na Slovensku. Hneď v úvode stretnutia páter Grill zdôraznil potrebu získavať kňazov pre Schönstattskú spiritualitu. Konštatoval, že je dôležité robiť veci spoločne, neodčleňovať sa. Schönstattské hnutie by  malo byť spojené s farnosťou – s miestnym kňazom vo farnosti. Mali by  sme byť nápomocní kňazovi.

V sobotu sme sa navzájom informovali o tom, čo sa udialo v roku 2010/2011. Hovorili sme nielen o pozitívach, ale aj negatívach, lebo tie nás nútia prehodnocovať svoj apoštolát vo farnosti.

Vo všeobecnosti sme dosť vlažní – nechceme brať na seba záväzky. Odchádzame od Boha k výdobytkom techniky. Mĺčky dokážeme ako rodina presedieť pri televízore, na internete, ale máme problém so spoločnou modlitbou.

Ako prebudiť ducha modlitby v rodine? Možno malý recept z homílie pátra Grilla:

,,Vytvorte si v rodine sväté miesto – domácu svätyňku, kde sa vás bude nebo dotýkať“.

svatynka

Myšlienky z prednášok p. Grilla:

Byť nástrojom Boha a Panny Márie.

Vedieť uskutočňovať slobodné, ale zodpovedné rozhodnutia.

Stať sa apoštolom cez proces sebavýchovy.

Každý kresťan je krstom povolaný byť apoštolom.

Posväcovať každú chvíľu dňa.

Byť napojený na Boha.

V modlitbe spoznávať Božie plány.

Stále sa namáhať, aby sme sa stali svätým manželským párom – ,,fotografiou“ Svätej rodiny z Nazareta.

Je ťažké posväcovať sa v dvojici, ale máme pomocnicu Matku Božiu.

Vzývajme ju cez Zmluvu lásky.

Páter Kentenich odporúča podľa vzoru jezuitov vypracovať si písomný duchovný program – vybudovať si ochranu pred hriechom.

Dôležitá je sebakontrola – spytovanie svedomia.

Každá rodina, hlavne otec, má zobrazovať Boha Otca, ktorý miluje, ochraňuje, je verný deťom a matke – žene.

Potrebujeme silu vernosti pre dnešnú dobu.

Okrem iného sme sa zaoberali aj plánovaním aktivít na rok 2012, prekladom Schönstattskej literatúry a oficiálne schválených  modlitieb a tiež sme pre náš duchovný život hľadali motto na rok 2012. Z návrhov sme vybrali:

,, Cez zmluvu lásky s  Máriou byť horlivými apoštolmi pre novú evanjelizáciu“

peter

jozef

slavka

katka

SEMIENKO – SVEDECTVO ZO ZÁZRIVEJ

semienko

Ak by som mala zhodnotiť Schönstattské hnutie a jeho pôsobenie v našej farnosti a našej diecéze, prirovnala by som ho asi k takému veľmi malému semienku, pretože do povedomia ľudí – rodín sa toto hnutie ako také dostáva len veľmi pomaly a ťažko. A to vlastne prostredníctvom Putovných svätyniek a často ľudia nemajú až taký záujem a chuť ísť hlbšie a sú spokojný len s tým, že k nim príde Putovná svätynka na jeden týždeň, kedy sa spolu modlia a to stačí. Veď takto podobne sme možno reagovali na začiatku aj my, keď sme sa prvýkrát čo to dozvedeli o Putovných svätynkách. Mali sme túžbu, aby prostredníctvom Putovnej svätynky sa začali spoločne modliť viaceré rodiny. Začínali sme možno s mnohými pochybnosťami, ale niekto stál neustále pevne pri nás a držal nás za ruku, niekto komu sme sa snažili vždy povedať svoje ÁNO. S túžbou a obavou či sa nám podarí vytvoriť jeden okruh rodín, sme ako nástroje v nejakých rukách vytvorili tri okruhy.  A boli sme šťastní a spokojní ako dobre to dopadlo – „skončilo“(aspoň my sme si to tak mysleli). Ale niekto, kto stále stál pevne pri nás vedel, že to nie je koniec, že to je len začiatok. Začiatok niečoho nového, kedy aj to malé semienko ak ho polievame čo i len malými obetami hoci sa nám možno veľakrát zdajú ťažké a možno zbytočné, ale ak nám toto semienko zveril niekto, kto neustále pevne pri nás stojí a požehnáva ho, prinesie úrodu. A veríme, že aj s týmito rodinami nás nespojila náhoda a že niekto, kto nás sprevádza celým našim životom nás vedie po tých správnych chodníčkoch, niekto kto nás pozná lepšie ako sa poznáme my sami. A kto iný môže poznať svoje deti najlepšie ak nie ich Matka. Áno naša nebeská Matka nás už bezpečne previedla mnohými, neraz úzkymi cestičkami a veríme a prosíme ju, aby nás – svoje deti nikdy neopustila, nech nás aj naďalej sprevádza a vedie naše kroky, nech vždy vieme počúvať a chápať čo od nás žiada a takto pod jej vedením aby sme sa premieňali podľa vzoru Krista. Aby túto premenu sme necítili len vo svojom vnútri, ale aby sme ju mohli aj žiť a uskutočňovať v našich rodinách, v rodinách okolo nás, v našom zamestnaní a všade tam, kam nás posiela Boh. A keď vieme kto to vlastne tak pevne a neustále pri nás stojí, dáva nám to silu a nádej, že i toto semienko – Schönstattské hnutie bude klíčiť, zakorení sa a porastie. V našej rodine, v našej farnosti, v našom malom Slovensku.
Katka K.    Zázrivá

POPOLUDNIE V SEDLE KOŇA

 kone1kone2kone3kone4

Dňa 25. sepembra 2011 Schonstattské hnutie – Liga rodín  pripravilo športové popoludnie pre rodiny –  deti a mládež v jazdeckom klube Radosť v Prešove – Solivare.

scho

Možno by sme mohli začať tento príspevok veselou šarišskou piesňou ,,A od Prešova, a od Prešova…” Aj spoločné stretnutie ,,šonštaťákov” sa tiež začalo veselo a hlavne spoločnou modlitbou.

Nasledovala obhliadka stajne. Jozef Marcin, ktorý svoj voľný čas venuje jazdeckému oddielu, zaujímavo porozprával čo-to zo života a starostlivosti o koníky. Potom spolu so svojim synom Tomášom osedlali kone a vyše hodiny pomáhali deťom a niektorým odvážnym dospelákom vychutnať si jazdu a úžasný pohľad zo sedla koňa. Medzitým fungoval ,,bufet” tety Alenky Marcinovej – káva, čaj, pohostenie, ktoré do spoločného ,,kapitálu” vložili mamy-gazdinky. Myslíme si, že počas celého prežitého popoludnia bolo cítiť rodinnú atmosféru, ktorá je charakteristická pre schonstattské hnutie.Viac vám o tom povedia fotografie, ktoré nájdete v galérii na tejto internetovej stránke. Môžete si popri tom nôtiť spomínanú pieseň ,,A od Prešova..” Nedeľné popoludnie sme ukončili modlitbou- ďakovaním Nebeskému Otcovi za spoločne prežitý požehnaný čas. Ďakujeme hostiteľom rodine Marcinovej a všetkým , ktorí prijali pozvanie a vytvorili ,,rodinné” schonstattské spoločenstvo lásky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

kone1kone2kone3kone4

SOĽ ZEME A SVETLO SVETA

pozvnka__na_zasvcen__5

Všetci dobre poznáme rozprávku Soľ nad zlato. Maruška vyjadrila svoju lásku k otcovi prirovnaním, že ho ľúbi ako soľ. Vedela totiž, že soľ je pre život veľmi potrebná.

My sme mali možnosť spoznať 9 rodín 1. českého kurzu Zväzu Schönstattských rodín ,,Svetlo sveta a soľ zeme“, ktorí na sviatok Cyrila a Metoda dňa 5.7.2011 v Rokole ukončili obdobie výchovy večným zasvätením a začlenili sa do veľkej svetovej rodiny schönstattských zväzových rodín. Aj manželia 1. českého kurzu po 13. ročnej príprave – formácii vyjadrili svoj životný ideál a lásku k Nebeskému Otcovi Ježišovými slovami byť soľou zeme a svetlom sveta.

Cesta k večnému zasväteniu nebola ľahká. Veľmi pekne a hlavne úprimne to manželské páry vyjadrili formou obetných darov počas svätej omše. Mali sme možnosť s nimi prežiť takmer 3 dni a cítili sme, že sa navzájom rešpektujú, dopĺňajú a vytvárajú nádherné spoločenstvo lásky.

Nuž milí českí priatelia, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach. Sme Bohu vďační, že sme mali možnosť vás nielen spoznať, ale byť účastní vašej svadby s Láskou Trojjediného Boha.

p7042501-1024x768

Slavka a Peter Liščinský

ROKOLE – TÁBOR DIEVČAT

p1010058-224x300

V lete roku 2010 sme sa zúčastnili tábora. Tábor bol v Čechách blízko Hradca Králové na pútnickom mieste – Rokole. Tento tábor je iba pre dievčatá vo veku od 11 do 16 rokov. Bývali sme v kláštore tamojších Máriiných sestier. Po príchode z tábora sme si medzi sebou vymenili názory a zhodli sme sa na tom, že nám tam bolo veľmi príjemne. Páčil sa nám jednodňový pobyt nemeckých motorkárov, ktorých tiež navštevuje kaplnka Trikrát obdivuhodnej Panny Márie. Aj program bol veľmi zaujímavý. Každé ráno sme mali svätú omšu v kaplnke. Potom raňajky, nespomínam si žeby niekomu nechutilo. Po raňajkách sme zvyčajne lepili, maľovali, robili sošky z cesta alebo sa venovali iným kreatívnym činnostiam. Nasledovala desiata a po nej prehliadka poriadku v izbách, za ktorú sme mohli získať body. Neskôr sme šli von a na obed. Potom sme hrali športové hry, alebo trávili čas dlhými prechádzkami krásnym lesom, či obhliadkou neďalekej farmy. Aj olovrant patril k dennému programu. Po ňom sme so sestrou Lenkou, ktorá viedla tábor, išli do modlitebne. Rozprávali sme sa o rôznych témach: o kráse a čistote duše, o nebi, o Trikrát obdivuhodnej Pannej Márii a neskôr aj o otázkach, ktoré nás zaujímali. Večera bola o siedmej, po ktorej smezvyčajne ešte šli von. O desiatej sme museli byť v posteli, čo nám trochu vadilo, ale aj napriek tomu sa tohto roku v lete chceme opäť tábora zúčastniť. Bolo to krásne prežité leto, na ktoré budeme ešte dlho s radosťou spomínať.

Benedikta S.

 

benedikta

dievcata

dievcata2

dievcata3

 

POBOŽNOSŤ RODÍN NA KAMENICKOM HRADE

p5222379-1024x768

V nedeľu 22.5.2011 sa konala netradičná májová pobožnosť pre rodiny.  O 14,00  hodine sme sa zišli pod hradom v obci Kamenica. Prevahu mali domáci, ktorí výstup na Kamenický hrad zvládli bez problémov. Pre ,,hostí”  to bola riadna fuška, ale ťažký výstup spríjemňoval zaujímavý náučný turistický chodník. Krása a vôňa prírody blahodárne pôsobila na dušu. Na nádvorí Kamenického hradu sme sa začali modliť modlitbu posvätného ruženca a nebo nám dalo vedieť, že nás počuje, začalo poprchávať, pršať, ale my sme naďalej chválili Trojjedinú lásku Boha Otca, Syna a Ducha Svätého cez tajomstvá slávnostného ruženca a nebo sa usmialo. Mraky pretrhli lúče slnka. Po modlitbe sa niektorí vybrali na obhliadku hradu a niektorí začali pripravovať ,,kráľovskú” hostinu-opekačku. Zaujímavý výklad o histórii hradu  zabezpečil Marek Sabatula. V zdravom tele zdravý duch – loptové hry spálili prebytočné kalórie, vniesli radosť a smiech do sŕdc rodičov a detí. Začali sme si nôtiť, struny gitary rozozvučal Peter Sabatula a potom sme spevom oslavovali Boha.

p5222380-1024x768

 

Vďaka ti Bože za nádherné spoločenstvo lásky a modlitby.