Stretnutie rodín na Orave

V dňoch 9.8. – 12.8.2018 sa uskutočnilo stretnutie rodín a sympatizantov schönstattského hnutia v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou.

Deň sme začínali rannou modlitbou v kaplnke. O duchovné občerstvenie „Viera v Božiu prozreteľnosť a hľadanie Jeho vôle v našom živote“, „Svätosť všedného dňa (život s Bohom a Pannou Máriou každý deň)“ sa postarali manželia z Inštitútu Schönstattskych rodín v Čechách Marek a Martina Puroví.
Po duchovnom impulze nasledovala diskusia v skupinkách a vzájomné zdieľanie. Mládež prijala úlohu animátorov malých detí. Vytvorili mini spevácky zbor a doprevádzali ranné chvály a sv. omšu spevom a hrou na hudobných nástrojoch, za čo im patrí naša veľká vďaka.

Na rekreáciu sme využili prírodu Oravskej priehrady a spomínaného centra mládeže. Spoločný výlet – plavba loďou na Slanický ostrov ostatne nezabudnuteľným zážitkom týchto krásne prežitých dní, keď sme lepšie spoznávali jeden druhého a vytvárali kresťanské spoločenstvo lásky.
Poďakovanie patrí organizátorom stretnutia Ondrejovi a Katke Košarišťanovým, ktorí vložili veľa svojej energie a času do toho, aby sme sa my ostatní cítili príjemne.
Vivat stretnutie rodín v roku 2019.
Už teraz sa naň tešíme.

 

 

DUCHOVNÝ WELLNES

V dňoch 20.7. – 23.7.2017 sme sa v Zázrivej zúčastnili stretnutia rodín Schönstattského hnutia.

Na tomto stretnutí boli prítomné rodiny spolu s deťmi a mládežou, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi  Schönstattského hnutia na Slovensku. Prednášajúci manželia Jitka a Tonda Crhovi z Inšitútu Schönstattských rodín nám predstavili ,,Päť hviezd Schönstattskej pedagogiky“ a pomáhali objaviť ,,Osobný a manželský ideál“.

Prežili sme spoločenstvo plné vzájomnej lásky, jednoty, spolupatričnosti a úcty. Okrem duchovných impulzov Jitky a Tondy sme sa zúčastňovali aj na svätej omši. Posvätný ruženec sme sa modlili v zrúcaninách z časti obnoveného historického kostola.

Modlitby prebiehali v atmosfére plnej Ducha Svätého. Bolo to radostné a povzbudzujúce nielen pre nás dospelých, ale aj pre deti, ktoré si mohli spolu s nami zaspievať aj detské chválove  pesničky.

Spoločná opekačka bola tento rok naplánovaná trocha atypycky, hneď v prvý deň stretnutia.

Osobitne silné momenty zazneli v skupinkách, ktoré sa po prednáškach vytvorili. Každý mohol zdieľať  svoje osobné prežívanie viery a života. Nielen tie pekné a povzbudzujúce, ale aj tie ťažšie – bolestné. Nechýbali pri tom ani slzy, ktoré mali uzdravujúcu moc.

Je dobré, že na stretnutí  boli aj mladí, ktorí sú zárukou toho, že Schönstattské hnutie na Slovensku sa bude vyvíjať a rásť.

Čas prežitý na stretnutí rodín v prekrásnom prostredí Oravy v Zázrivej bol pre nás takým ,,duchovným wellnesom“, ktorý nás povzbudil vo viere.

Týmto sa chceme, v mene všetkých zúčastnených, poďakovať Jitke a Tondovi Crhovým za ich srdečné zdieľanie svojich skúseností, vedomostí a nezištnej lásky, ktoré nám počas stretnutia ponúkali ako vzácne poklady v prítomnosti MTA a Trojjediného Boha.

P.S. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa modlili, aby toto stretnutie bolo pre nás požehnaným a milostivým časom ,,päť hviezdičkovým duchovným wellnesom“.

 

Manželia  Slavka a Peter Liščinský

SPOMIENKY NA LETO – MILOSRDNÍ AKO OTEC

Sedíme doma v teple a cez okno pozeráme na krásnu zasneženú krajinu. Vonku sú silné mrazy a zima ako už dávno nebola. No naše myšlienky sa vracajú k poslednému letu. To leto bolo plné stretnutí  s milými ľuďmi, poznávania nových krajov a krás.

Začiatkom leta sme naplánovali cestu do Brna. Ešte sme tam neboli a naša potreba bola odviezť dcéru na vopred dohodnutý kurz. Hľadali sme ubytovanie a Barča nám ponúkla, aby sme prespali u nich. Počas telefonátu  s jej rodičmi, padol návrh od nášho hostiteľa Martina, aby sme sa pridali k nim na púť do Schönstattu a tam prešli bránou milosrdenstva v pôvodnej kaplnke. Isto to nebola náhoda, že sa nám tak stretli termíny. Taká ponuka sa neodmieta a už sme sa tešili na nové dobrodružstvo. 

Prijala nás táto schönstattská rodina, u ktorej sme prespali. Nasledujúci  deň nám Saška s Barčou poukazovali krásy Brna. Deťom sa páčila voda na schodoch a nás najviac zaujal kostol sv. Jakuba.  Ďalší deň ráno už sa naše autá preháňali po nemeckých diaľniciach. Pred cestou sme dostali od domácich schönstattský pas a program cesty bol jasný. Okrem prvotnej kaplnky navštíviť čo najviac filiálnych.  

Preto naša prvá zastávka bola vo Wiesbadene pri kaplnke.  Je postavená v peknom parku, plnom zelene.

 

 

 

 

 

Nemohli sme obísť ani benediktínsky kláštor v Bingene kde pôsobila sv. Hildegarda. Kláštor je postavený nad mestom a obklopuje veľká vinica. Je od neho nádherný pohľad do širokej doliny Rýnu.  Oslovila nás pekná stredoveká stavba, krásna záhrada a pokoj tohto miesta. Odporúčame vidieť.  Celá dolina od Bingenu po Koblenz  je posiata stredovekými hradmi a vinicami. Bolo na čo pozerať a obdivovať. 

 

K pôvodnej kaplnke sme došli  5.7.2016 podvečer. Kaplnka nás vítala otvorenými dvermi a na bráne milosrdenstva sa nachádzal veľkými písmenami  aj  slovenský nápis „Milosrdní ako Otec“.  Zahrialo nás to pri srdci.  

 

 

V Schönstatte sme sa zdržali tri dni. Počas pobytu sme navštívili adoračné sestry. Priblížili nám ich činnosť a poslanie. Ukázali nám svoje priestory, kaplnku a sprevádzali nás po kostole sv. Trojice, kde nám vysvetlili jednotlivé symboly kostola.  Neskôr sme navštívili aj Dom otca Kentenicha.  Tam sa nám venovala sestra Máriina z Poľska.  Tu sme sa povzbudili na životných príkladoch otca zakladateľa. 

Navštívili a obdivovali sme aj mnoho filiálnych kaplniek čoho dôkazom sú odtlačky pečiatok v našom pase. Budú nám pripomínať tieto milostivé miesta. Veľkú radosť nám robila denná účasť na sv. omši v pôvodnej kaplnke.  Príjemným prekvapením boli aj neočakávané stretnutia našich známych z Poľska a z Nemecka.

Na spiatočnej ceste nás prekvapila pekná kaplnka v Mannheime. Hľadali sme ju ťažko. Bola v obytnej časti mesta, akoby na záhrade rodinného domu. Staršia sestra Máriina nás vrelo privítala ponúkla nás nápojmi a obdarila kvetmi a životným optimizmom. Zapísala si naše mená do svojho notesu, aby vedela, za koho sa bude večer pri zvonení modliť. V našich spomienkach ostane ako sestra bim-bam.   

Ďakujme schönstattským zväzovým rodinám z Moravy za ich spoločenstvo pri našom putovaní. Stretnutie s nimi nás povzbudilo, pobavilo  a budeme na neho dlho spomínať.

                                                                                                   Mária a Marek Sabatula

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE AKTÍVNYCH OSÔB SCHÖNSTATTSKÉHO HNUTIA

Miesto: Kamenica pri Lipanoch

Termín: 15.10.2016

Na našich stretnutiach sa cítime vždy ako vo veľkej rodine. Vzájomne sa informujeme o našich aktivitách – činnosti za uplynulý rok. Zdieľali sme svoje zážitky a skúsenosti získané počas modlitbovej iniciatívy – deviatnik k Trikrát Obdivuhodnej Panne Márii, Kráľovnej Schönstattu (každý deň od 18.7.2016 do 18.10.2016), ktorá vzišla zo stretnutia rodín v Zázrivej s úmyslom: ,,V silnej dôvere prosíme Trikrát Obdivuhodnú Pannu Máriu o znamenie pre smerovanie rozvoja Schönstattského hnutia na Slovensku.“

Spoločne sme uvažovali a plánovali aktivity v rámci Schönstattského hnutia na Slovensku pre rok 2017.

Zhodli sme sa na tom, že v súčasnej duchovnej kríze v spoločnosti je to náročné, lebo ľudia sú viac orientovaní médiami a prostredím k materiálnemu štýlu života a duchovná stránka je zatlačená do úzadia. Taktiež sa propaguje spôsob života zameraný na užívanie, kult tela a sloboda vo všetkých oblastiach a teda aj v protiklade s Božími prikázaniami.

Zvolili sme motto pre Schönstattské hnutie na Slovensku pre rok 2017:

,,Nebojte sa, ja som stále s vami!“

Jozef Bendel

 

FESTIVAL HNUTÍ V NITRIANSKEJ DIECÉZE NA TURÍCE 2015

Termín: 23.5.2015

Na tomto festivale hnutí zastúpených v Nitrianskej diecéze, poriadanom v športovej hale na Klokočine v Nitre, každé hnutie urobilo krátku prezentáciu svojej činnosti a spirituality.
V rámci podujatia bolo prezentované aj Schönstattské hnutie Jozefom a Irenou Bendelovými.
Každé hnutie malo svoj propagačný stôl, kde mohli jeho reprezentanti počas prestávok v programe odpovedať na otázky veriacich, alebo v prípade záujmu podať viac informácií. Taktiež si veriaci  mohli zakúpiť literatúru, alebo duchovné predmety reprezentujúce konkrétne hnutie.
V rámci Schönstattského hnutia sa veriacim diecézy predstavila iniciatíva Putovných svätyniek, novéna – deviatnik k Trikrát obdivuhodnej Panne Márii Kráľovnej Schönstattu a kniha Posolstvo a Poslanie Schönstattu.

Bola to veľmi vydarená akcia iniciovaná generálnym vikárom Nitrianskej diecézy Mons. Petrom Brodekom.

Každý rok sa koná stretnutie zástupcov hnutí zastúpených v Nitrianskej diecéze, na ktorom referujú o svojich aktivitách a činnosti v predošlom roku.

Jozef a Irena Bendel
kontakt v prípade záujmu o ďalšie informácie:
Svätoplukovo 362
951 16 Svätoplukovo

mobil: 0903 718 473

e-mail: jozef.bendel@stonline.sk