SÚ TAKÉ DNI

pater-grill

Sú také dni, v ktorých náš Ježiš pozýva oddýchnúť si na ,,pusté miesto“. Pochopiť Božie plány. Spojiť duchovný život s progresom sveta. V dňoch od 7. do 9. októbra 2011 sa v Dome sestier Sv. Kríža – Potoky Lúčka zišli vedúce a aktívne osoby zapojené do Schönstattského hnutia na Slovensku a kňaz Schönstattského hnutia: Dr. Chrysostumus Grill.

Cieľom stretnutia bolo pochopiť Božie plány pre budovanie Schönstattu na Slovensku. Hneď v úvode stretnutia páter Grill zdôraznil potrebu získavať kňazov pre Schönstattskú spiritualitu. Konštatoval, že je dôležité robiť veci spoločne, neodčleňovať sa. Schönstattské hnutie by  malo byť spojené s farnosťou – s miestnym kňazom vo farnosti. Mali by  sme byť nápomocní kňazovi.

V sobotu sme sa navzájom informovali o tom, čo sa udialo v roku 2010/2011. Hovorili sme nielen o pozitívach, ale aj negatívach, lebo tie nás nútia prehodnocovať svoj apoštolát vo farnosti.

Vo všeobecnosti sme dosť vlažní – nechceme brať na seba záväzky. Odchádzame od Boha k výdobytkom techniky. Mĺčky dokážeme ako rodina presedieť pri televízore, na internete, ale máme problém so spoločnou modlitbou.

Ako prebudiť ducha modlitby v rodine? Možno malý recept z homílie pátra Grilla:

,,Vytvorte si v rodine sväté miesto – domácu svätyňku, kde sa vás bude nebo dotýkať“.

svatynka

Myšlienky z prednášok p. Grilla:

Byť nástrojom Boha a Panny Márie.

Vedieť uskutočňovať slobodné, ale zodpovedné rozhodnutia.

Stať sa apoštolom cez proces sebavýchovy.

Každý kresťan je krstom povolaný byť apoštolom.

Posväcovať každú chvíľu dňa.

Byť napojený na Boha.

V modlitbe spoznávať Božie plány.

Stále sa namáhať, aby sme sa stali svätým manželským párom – ,,fotografiou“ Svätej rodiny z Nazareta.

Je ťažké posväcovať sa v dvojici, ale máme pomocnicu Matku Božiu.

Vzývajme ju cez Zmluvu lásky.

Páter Kentenich odporúča podľa vzoru jezuitov vypracovať si písomný duchovný program – vybudovať si ochranu pred hriechom.

Dôležitá je sebakontrola – spytovanie svedomia.

Každá rodina, hlavne otec, má zobrazovať Boha Otca, ktorý miluje, ochraňuje, je verný deťom a matke – žene.

Potrebujeme silu vernosti pre dnešnú dobu.

Okrem iného sme sa zaoberali aj plánovaním aktivít na rok 2012, prekladom Schönstattskej literatúry a oficiálne schválených  modlitieb a tiež sme pre náš duchovný život hľadali motto na rok 2012. Z návrhov sme vybrali:

,, Cez zmluvu lásky s  Máriou byť horlivými apoštolmi pre novú evanjelizáciu“

peter

jozef

slavka

katka